Konfirmander

Alle elever på Ferslev Skole modtager i slutningen af 6. klasse et tilmeldingsbrev og -skema med henblik på konfirmationsforberedelsen på 7. klassetrin. 

Er tilmeldingsskemaet blevet væk, kan du kontakte sognepræsten.

Hvis du ikke går på Ferslev Skole, og alligevel skal konfirmeres i Ferslev, Dall eller Volsted Kirke, skal du ligeledes selv sørge for at tage kontakt til sognepræsten.

I kongelig anordning om konfirmation står der:
Adgang til at blive konfirmeret, har enhver, der:

  • er døbt med den kristne dåb
  • har modtaget forberedelse til konfirmation
  • er fortrolig med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste

Det er med andre ord frivilligt, om man vil konfirmeres, men konfirmationsforberedelsen herunder også kirkegang er obligatorisk.

Konfirmationsforberedelsen foregår som udgangspunkt i konfirmandstuen i Ferslev med mindre andet er oplyst.

Kommende konfirmationsdatoer

2024                                                                                                                                                                 
Den 27. april i Ferslev                                                                                     
Den 28. april i Dall                                                                                                                                                              

2025
Den 17. maj i Volsted og Ferslev
Den 18. maj i Dall

Herefter ligger konfirmationerne tredje weekend efter påske. Volsted og Ferslev om lørdagen og Dall om søndagen.

2026
Den 25. april i Volsted og Ferslev
Den 26. april i Dall

Hvis du ikke er døbt

Hvis du gerne vil konfirmeres, men ikke er døbt, skal du sørge for at træffe en aftale med præsten om, at du kan blive døbt på et tidspunkt inden konfirmationen. Når unge i konfirmationsalderen bliver døbt, kaldes det voksendåb. Den vigtigste forskel på voksendåb og barnedåb er, at ved voksendåb svarer du selv ”ja” til tilspørgslerne.