Møder og referater 2022-23

 

 

 

Menighedsrådsmøder 2022

Menighedrådsmøder begynder kl. 19 og afholdes i
Konfirmandstuen, Rævedalsvej 3, Ferslev

Vi indsætter links til dagsordener og referater løbende.

Møder  
Tirsdag d. 11. januardagsordenreferat
Onsdag den 16. februardagsordenreferat
Torsdag den 24. martsdagsordenreferat
Torsdag den 28. aprildagsordenreferat
Onsdag den 8. junidagsordenreferat
Torsdag den 11. augustdagsordenreferat
Onsdag den 14. septemberdagsordenreferat
Torsdag den 27. oktoberdagsordenreferat
Tirsdag den 29, novemberdagsorden

referat

   

 

 

 

 

Menighedsmøde søndag d. 9. oktober kl. 12.00

 

Menighedsrådsmøder 2023

Menighedsrådsmøder begynder kl. 19 og afholdes i
Konfirmandstuen, Rævedalsvej 3, Ferslev

Vi indsætter links til dagsordener og referater løbende.

 

Møder   
Onsdag den 11. januar dagsordenreferat   
Tirsdag den 14. februardagsordenreferat
Torsdag den 23. martsdagsordenreferat
Torsdag den 27. aprildagsordenreferat
Onsdag den 24. majdagsordenreferat
Tirsdag den 27. junidagsorden

referat

Torsdag den 17. augustdagsordenreferat
Onsdag den 20. septemberdagsordenreferat
Tirsdag den 24. oktoberdagsordenreferat
Torsdag den 23. novemberdagsordenreferat