Begravelse/bisættelse

Begravelse
- præst og bedmand

Anmeldelse af dødsfald skal ske senest to hverdage efter dødsfaldet. Kontakt evt. først en bedemand der søger for udfærdigelse af de nødvendige papirer samt træffer aftale med præsten om, hvornår begravelsen eller bisættelsen kan finde sted. Præsten kommer naturligvis gerne ud i hjemmet til en samtale.

Gravsted, evt. ændring af mindesten

og pyntning af kirken. Aftaler herom træffes med kirkens graver.