Menighedsråd

Vi hører under Aalborg Stift, og Aalborg Vestre Provsti.

Menighedsrådet har konstitueret sig for det kommende kirkeår på følgende måde:

Formand Janni Søgaard
Næstformand Ole Nielsen

Kirkeværge Ferslev
Kirkeværge Volsted

Jette Lundsgaard
Kaj Mynster Schmidt
Kirkeværge Dall Tommy Kristensen
Kasserer Henriette Elkjær
Kontaktpersoner Lene Jensen 
Sekretær Per Jan Pedersen
Præstegårdsansvarlig Søren Holmgaard
Stedfortrædere,  Ferslev Inger Sveistrup Kirketerp
Stedfortrædere, Dall Claus Staal Axelsen
Stedfortrædere,  Volsted Vakant
Underskriftsberettiget (sammen med formand) Per Jan Pedersen