Bryllup

Vielse

Tidspunktet for bryllup i kirken aftales telefonisk. Parret fremskaffer ved henvendelse til bopælskommunen en såkalds prøvelsesattest, som afleveres sammen med dåbsattesterne i forbindelse med samtalen om vielsen. Evt. pyntning af kirke aftales med kirketjener.