Dåb

Fødsel

Anmeldelse af fødsel sker automatisk via jordemoderen, men hvis barnets forældre ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal der indgives en Omsorgs- og Ansvarserklæring inden for 14 dage efter barnets fødsel. Dette gøres på borger.dk

Dåb

Tidspunktet for dåben kan aftales telefonisk. Samtidig fastsættes et tidspunkt til en samtale med sognepræsten, gerne hos forældrene, om barnets navn, dåbshandlingens forløb, faddere og evt. andre spørgsmål.