Kontakt

Præst

Tine Zinck Damgaard

(Kirkebogsfører)
Rævedalsvej 3
9230 Svenstrup J
Tlf.: 98 38 12 61
Mobil: 24 94 46 01
(træffes ikke mandag)

E-mail: tzd@km.dk

Sikker mail:
log ind med nem-id her

Organist

Inger-Marie Larsen

Tlf: 23 99 92 90
(træffes ikke mandag)
 

E-mail: iml@ferslev-kirke.dk

 

 

Kirkesanger

Lene Forup

Tlf:  40 13 24 80
(træffes ikke mandag)

E-mail: 
kirkesanger@ferslev-kirke.dk

 

 

Graver og kirketjener ved Ferslev og Volsted Kirker       

Erik Kalstrup Jensen

Graverkontoret Ferslev
Poulstrupvej 151A, Ferslev
9230 Svenstrup

Tlf: 98 38 98 16

E-mail: graver@ferslev-kirke.dk

 Graver og kirketjener ved       Dall Kirke                               

  Erik Kalstrup Jensen

Graverkontoret Dall
Dallvej 72, Dall
9230 Svenstrup

Træffes efter aftale på 
Tlf. 98 38 98 16

E-mail: graver@ferslev-kirke.dk

Gravermedhjælper ved
Ferslev-Dall-Volsted Kirker

John Bo Mortensen

Tlf. 24 90 98 97

E-mail: John@ferslev-kirke.dk

 

Gravermedhjælper ved             Ferslev-Dall-Volsted kirker

Andreas Wiebenson

 

 

Sogneværtinde

Mette Thomsen

Tlf. 21 27 95 37

E-mail: mt@ferslev-kirke.dk

 

Formand for
Menighedsrådet

Janni Søgaard

Volsted Bygade 29
9530 Støvring

Tlf: 4064 9512
E-mail: js@nypost.dk  

Hvor henvender jeg mig?

Fødsel

Anmeldelse af fødsel sker automatisk via jordemoderen, men hvis barnets forældre ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal der indgives en Omsorgs- og Ansvarserklæring inden for 14 dage efter barnets fødsel. Dette gøres på borger.dk

Dåb

Tidspunktet for dåben kan aftales telefonisk. Samtidig fastsættes et tidspunkt til en samtale med sognepræsten, gerne hos forældrene, om barnets navn, dåbshandlingens forløb, faddere og evt. andre spørgsmål.

Vielse

Også tidspunktet for bryllup i kirken aftales telefonisk. Parret fremskaffer ved henvendelse til bopælskommunen en såkalds prøvelsesattest, som afleveres sammen med dåbsattesterne i forbindelse med samtalen om vielsen. Evt. pyntning af kirke aftales med kirketjener.

Begravelse
- præst og bedmand

Anmeldelse af dødsfald skal ske senest to hverdage efter dødsfaldet. Kontakt evt. først en bedemand der søger for udfærdigelse af de nødvendige papirer samt træffer aftale med præsten om, hvornår begravelsen eller bisættelsen kan finde sted. Præsten kommer naturligvis gerne ud i hjemmet til en samtale.

Gravsted, evt. ændring af mindesten

og pyntning af kirken. Aftaler herom træffes med kirkens graver.