Menighedsrådsmøder 2024

Menighedsrådsmøder begynder kl. 17.00-19.00 og afholdes i konfirmandstuen, Rævedalsvej 3, Ferslev.

Vi indsætter links til dagsordener og referater løbende.

 

 

Møder  
Tirsdag den 16. januar 2024dagsordenreferat
 Onsdag den 14. februar 2024dagsordenreferat
 Torsdag den 21. marts 2024dagsordenreferat
Onsdag den 17. april 2024dagsordenreferat
Menighedsmøde 14. maj 2024dagsordenreferat
Tirsdag den 11. juni 2024dagsordenreferat