Menighedsrådsmøder 2024

Menighedsrådsmøder begynder kl. 17.00-19.00 og afholdes i konfirmandstuen, Rævedalsvej 3, Ferslev.

Vi indsætter links til dagsordener og referater løbende.

 

 

Møder  
Tirsdag den 16. januar 2024dagsordenreferat
 Onsdag den 14. februar 2024dagsorden referat
 Torsdag den 21. marts 2024dagsordenreferat